Skaņa un gaisma

Piedāvājam pasākumu tehnisko nodrošinājumu - sķaņas un gaismas aparatūras nomu. Katru piedāvājumu izstrādājam individuāli, ņemot vērā pasākuma norises vietas specifiku, pasūtītāja vajadzības un vēlmes.